BMI beregner – Beregn dit Body Mass Index

BMI test
Højde
Vægt

BMI skalaen er en velkendt og meget anvendt metode til at skabe et hurtigt overblik over forhollet mellem højde og vægt.

BMI formel

BMI står for Body Mass Index som kan oversættes til at være dit kropsmasseindeks, som er en måleenhed der klassificerer din kropsvægt i forhold til din højde.

BMI formlen
BMI = vægt / (højde × højde)

* Vægt er i kg og højde er i m.

BMI betydning

BMI skalaen er klassificeret i 4 hovedgrupper: undervægtig, normalvægtig, overvægtig og fed. Gruppen undervægtig indeholder tre grader: mildt, moderat og alvorligt, imens at gruppen fed indeholder 3 grader af fedme: fed, svært fed, meget svært fed. De to sidste grupper, normalvægtig og overvægtig, indeholder ingen undergrupper. Det er selvfølgelig den normalvægtige klassificering man bør gå efter at befinde sig i. Skalaen og BMI tallene for hver klassificering kan ses herunder:

BMI tabel
BMI tal BMI Kategori
< 16,00 Alvorligt undervægtig
16,00 16,99 Moderat undervægtig
17,00 18,49 Mildt undervægtig
18,50 24,99 Normalvægtig
25,00 29,99 Overvægtig
30,00 34,99 Fed
35,00 39,99 Svært fed
40,00 Meget svært fed

* Denne tabel gælder dog ikke BMI for børn og unge.

BMI skema

For at få et let overblik over de forskellige BMI klassificeringer i forhold til højde og vægt, kan kurven herunder være til megen gavn. BMI tabellen dækker højder fra 140 til 220 cm og vægte fra 20 til 150 kg. Det er selvfølgelig det grønne bælte der dækker over klassificeringen “normalvægtig” og er den gruppe man bør gå efter at ligge i.

Den nye BMI beregner

I januar 2013 kom professor Nick Trefethen fra Oxford Universitet op med en ny bmi formel. Den er designet til at give et bedre bud på et BMI blandt meget høje og meget lave personer, da den gamle ofte får lave personer til at blive kategoriseret som tyndere end de er og høje som tykkere.

Ny BMI test
Højde
Vægt

Husk på at denne nye formel blot er et forbedringsforslag.

Den nye BMI formlen
BMI = 1,3 × vægt / højde 2,5

* Vægt er i kg og højde er i m.

Beregn BMI for børn og unge

BMI kategorien er anderledes for børn og teenagere da den også afhænger af alder og køn. Denne beregner giver det bedste resultat for børn og unge mellem 2 og 18 år.

BMI test ( 2-18 år )
Køn
Højde
Vægt
Alder

BMI skema for børn og unge

For at få et let overblik over de forskellige BMI klassificeringer i forhold til højde og vægt, kan kurven herunder være til megen gavn. BMI tabellen dækker højder fra 140 til 220 cm og vægte fra 20 til 150 kg. Det er selvfølgelig det grønne bælte der dækker over klassificeringen “normalvægtig” og er den gruppe man bør gå efter at ligge i.

BMI skema for piger mellem 2 og 18 år

BMI skema for drenge mellem 2 og 18 år

BMI skalaens begrænsninger

BMI tallet kan være et godt udgangspunkt til at vurdere hvilken kategori sin krop ligger i, men skalaen har nogle begrænsninger. Den tager hverken højde for køn, muskelmasse eller alder og kan over- eller underestimere fedtprocenten alt efter hvordan ens muskelmasse er.

Kilder

01.

https://www.sundhed.dk

02.

https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen

Prøv også vores andre beregnere

BMR beregnerBeregn idealvægtKalorieberegnerBeregn fedtprocent