BMI beregner – Beregn dit Body Mass Index

BMI test
Højde
Vægt

Body Mass Index (BMI) er en velkendt og flittigt anvendt skala, der giver et hurtigt overblik over forholdet mellem en persons højde og vægt. Den er en praktisk metode i sundheds- og ernæringsverdenen til at vurdere, om en person er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller lider af svær overvægt. Men det er vigtigt at huske, at BMI kun tager højde for højde og vægt og derfor ikke giver en komplet vurdering af ens helbredstilstand. For en mere nøjagtig vurdering bør man også overveje andre faktorer som muskelmasse, fedtprocent og kropssammensætning.

BMI formel

BMI, også kendt som Body Mass Index, repræsenterer dit kropsmasseindeks, hvilket er en matematisk formel, der bruges til at vurdere forholdet mellem din kropsvægt og højde. Det er en standardiseret metode, der giver en indikation af, om din vægt er passende i forhold til din kropshøjde.

BMI er et værdifuldt værktøj, da det giver læger, sundhedsprofessionelle og enkeltpersoner et hurtigt skøn over, om en persons vægt er sundhedsmæssig forsvarlig i forhold til deres højde. Dog skal det bemærkes, at BMI har sine begrænsninger, da det ikke tager højde for individuelle forskelle som kropsammensætning, muskelmasse, alder og køn. Derfor bør BMI-værdien kun bruges som et groft udgangspunkt, og det er vigtigt at konsultere en sundhedsekspert for en mere detaljeret og personlig vurdering af ens helbred og vægtstatus.

BMI formlen
BMI = vægt / (højde × højde)

* Vægt er i kilogram og højde er i meter.

BMI betydning

BMI-skalaen er opdelt i fire hovedgrupper: undervægtig, normalvægtig, overvægtig og fed. Gruppen "undervægtig" har tre undergrader: mild, moderat og alvorlig undervægt, mens gruppen "fed" har tre grader af fedme: fed, svært fed og meget svært fed. De to sidste grupper, "normalvægtig" og "overvægtig," har ingen undergrupper. Det ideelle mål er naturligvis at befinde sig i kategorien "normalvægtig." Nedenfor ses skalaen og de tilhørende BMI-tal for hver klassificering:

BMI tabel
BMI tal BMI Kategori
< 16,00 Alvorligt undervægtig
16,00 16,99 Moderat undervægtig
17,00 18,49 Mildt undervægtig
18,50 24,99 Normalvægtig
25,00 29,99 Overvægtig
30,00 34,99 Fed
35,00 39,99 Svært fed
40,00 Meget svært fed

* Denne tabel gælder dog ikke BMI for børn og unge.

BMI skema

For at få en letforståelig oversigt over de forskellige BMI-klassificeringer i forhold til højde og vægt, kan nedenstående kurve være meget nyttig. BMI-tabellen dækker højder fra 140 cm til 220 cm og vægte fra 20 kg til 150 kg. Det grønne område i kurven repræsenterer klassificeringen "normalvægtig" og er den gruppe, man bør stræbe efter at befinde sig i. Det er en indikation på en sund vægt i forhold til ens højde.

Den nye BMI beregner

En ny BMI-beregner blev introduceret i januar 2013 af professor Nick Trefethen fra Oxford Universitet. Formålet med denne nye formel var at forbedre vurderingen af BMI for meget høje og meget lave personer, da den tidligere formel ofte førte til, at lavere personer blev kategoriseret som tyndere end de var, og højere personer som tykkere end de var i virkeligheden. Den nye BMI-beregner blev udviklet for at skabe mere nøjagtige og retfærdige vurderinger af en persons kropsmasseindeks, uanset deres højde, og dermed give en mere præcis indikation af deres sundhedsstatus i forhold til vægt og højde.

Ny BMI test
Højde
Vægt

Det er vigtigt at huske, at denne nye formel blot er et forbedringsforslag. Den er udviklet med det formål at rette op på nogle af de udfordringer, den tidligere BMI-formel havde, især når det kommer til at vurdere meget høje og meget lave personer. Denne nye formel repræsenterer et forsøg på at skabe større nøjagtighed og retfærdighed i vurderingen af BMI for personer med ekstreme højder. Selvom det er et positivt skridt, er det stadig vigtigt at anerkende, at ingen BMI-formel kan give den komplette sandhed om en persons helbredstilstand, da der er mange andre faktorer, der også skal tages i betragtning.

Den nye BMI formlen
BMI = 1,3 × vægt / højde 2,5

* Vægt er i kg og højde er i m.

Beregn BMI for børn og unge

BMI-kategoriseringen er anderledes for børn og teenagere, da den også tager højde for deres alder og køn. Denne beregner giver det mest præcise resultat for børn og unge i aldersgruppen mellem 2 og 18 år. Da børn og unges kroppe er i konstant udvikling, er det vigtigt at bruge en specifik BMI-beregner, der tager højde for deres vækst og kønsrelaterede forskelle i disse kritiske alderstrin. Ved at anvende denne beregner kan man få en mere nøjagtig vurdering af, hvordan deres vægt står i forhold til deres alder og køn, og derved opnå en bedre forståelse af deres generelle sundhedstilstand.

BMI test ( 2-18 år )
Køn
Højde
Vægt
Alder

BMI skema for børn og unge

For at få en nem og overskuelig forståelse af de forskellige BMI-klassificeringer i forhold til højde og vægt, kan nedenstående kurve være meget nyttig. BMI-tabellen dækker et bredt spektrum af højder fra 140 cm til 220 cm og vægte fra 20 kg til 150 kg for børn og unge. Det grønne område i kurven repræsenterer klassificeringen "normalvægtig" og er den gruppe, man bør stræbe efter at befinde sig i. At ligge inden for dette område betyder, at ens vægt er sund i forhold til ens højde og alder. Det er vigtigt at bemærke, at denne BMI-skala er specifikt tilpasset børn og unge og tager hensyn til deres vækst og udvikling. Denne tilgang giver en mere præcis vurdering af deres kropsmasseindeks i disse vigtige alderstrin.

BMI skema for piger mellem 2 og 18 år

BMI skema for drenge mellem 2 og 18 år

BMI skalaens begrænsninger

Mens BMI-tallet kan være et nyttigt udgangspunkt til at vurdere, hvilken kategori ens krop ligger i, så har skalaen nogle vigtige begrænsninger, som bør tages i betragtning. En af de primære begrænsninger er, at BMI ikke differentierer mellem køn, hvilket kan føre til unøjagtige resultater, da mænd og kvinder ofte har forskellig kropsammensætning.

Desuden tager BMI ikke højde for individuelle forskelle i muskelmasse. Personer med en betydelig muskelmasse kan ende med at blive klassificeret som overvægtige eller endda fede, selvom deres fedtprocent er lav, fordi muskelvægt vejer mere end fedtvægt. På samme måde kan personer med lav muskelmasse og høj fedtprocent fejlagtigt klassificeres som normalvægtige, selvom de har en øget risiko for sundhedsproblemer.

Endvidere tager BMI-skalaen heller ikke hensyn til alder. I løbet af livet ændres kroppens sammensætning naturligt, og derfor kan BMI-værdierne for ældre eller yngre individer give et forkert indtryk af deres helbredstilstand.

For at opnå en mere nøjagtig vurdering af ens kropssammensætning og helbredstilstand anbefales det at supplere BMI med andre målinger som fedtprocent, taljeomkreds og konsultere en sundhedspersonale, der kan tage alle disse faktorer i betragtning. På den måde kan man få et mere nuanceret billede af sin sundhedstilstand og træffe passende sundhedsbeslutninger baseret på individuelle behov.

Kilder

01.

https://www.sundhed.dk

02.

https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen

Prøv også vores andre beregnere

BMR beregnerBeregn idealvægtKalorieberegnerBeregn fedtprocent