BMI Beregner – Beregn dit Body Mass Index

Højde
Vægt

 

Hvad betyder BMI egentlig?

BMI står for Body Mass Index som kan oversættes til at være dit kropsmasseindeks, som er en måleenhed der klassificerer din kropsvægt i forhold til din højde. BMI skalaen er klassificeret i 4 hovedgrupper: undervægtig, normalvægtig, overvægtig og fed. Gruppen undervægtig indeholder tre grader: mildt, moderat og alvorligt, imens at gruppen fed indeholder 3 grader af fedme: fed, svært fed, meget svært fed. De to sidste grupper, normalvægtig og overvægtig, indeholder ingen undergrupper. Det er selvfølgelig den normalvægtige klassificering man bør gå efter at befinde sig i. Skalaen og BMI tallene for hver klassificering kan ses herunder:

Kategori BMI tal
Alvorligt undervægtig < 16,00
Moderat undervægtig 16,00 16,99
Mildt undervægtig 17,00 18,49
Normalvægtig 18,50 24,99
Overvægtig 25,00 29,99
Fed 30,00 34,99
Svært fed 35,00 39,99
Meget svært fed 40,00

 

Udregning af BMI

Du kan til en hver tid selv udregne din BMI med en almindelig lommeregner. Alt du skal bruge er din vægt i kg og din højde i m. Formlen for udregningen er:

vægt / højde 2

Hvis din lommeregner ikke har parenteser eller ikke kan udregne anden potens, kan du istedet bruge denne simple formel:

vægt / højde / højde

 

BMI-skalaens begrænsninger

BMI tallet kan være et godt udgangspunkt til at vurdere hvilken kategori sin krop ligger i, men skalaen har nogle begrænsninger. Den tager hverken højde for køn, muskelmasse eller alder og kan over- eller underestimere fedtprocenten alt efter hvordan ens muskelmasse er.

 

BMI Kurve

For at få et let overblik over de forskellige BMI klassificeringer i forhold til højde og vægt, kan kurven herunder være til megen gavn. BMI tabellen dækker højder fra 140 til 220 cm og vægte fra 20 til 150 kg. Det er selvfølgelig det grønne bælte der dækker over klassificeringen “normalvægtig” og er den gruppe man bør gå efter at ligge i.

BMI Kurve

Prøv også vores beregnere

BMR-beregner BMI-beregner Beregn idealvægt Kalorieberegner Beregn fedtprocent